Papier & Milieu

In de basis is papier een milieuvriendelijk product. Gedurende de laatste decennia heeft de papierindustrie een indrukwekkend trackrecord opgebouwd als het gaat om de bescherming van het milieu. Hout dat wordt gebruikt voor papier komt uit speciale productiebossen. Dat papier zou worden gemaakt van hout uit z.g. oerbossen berust op een misverstand. Niet zelden wordt de kap van tropische regenwouden in verband gebracht met de productie van papier. Niets is echter minder waar: tropisch hardhout is niet eens geschikt voor het maken van papier. Meer en meer wordt voor de productie van met name office paper, gebruik gemaakt  van eucalyptushout. De eucalyptusbomen worden speciaal voor papierproductie gekweekt. Eucalyptusbomen bieden als groot voordeel dat de bomen reeds 6 à 7 jaar na het planten geschikt zijn voor papierproductie. Het is een statistisch feit dat op dit moment meer bomen door de industrie worden geplant dan gekapt! Het productieproces is gesloten. Dat wil zeggen dat alle chemicaliën die bij de papierproductie worden gebruikt zich in een gesloten kringloop bevinden en dus niet in de natuur terecht kunnen komen. Veel papierfabrieken wekken hun eigen energie op. Al het papier dat wij verkopen is elementair chloorvrij.

Milieukenmerken
Er bestaat een groot aantal milieukenmerken wereldwijd. Vaak betreft het goedbedoelde, maar slechts lokaal geldige initiatieven. In Europa zijn er inmiddels een aantal keurmerken die een breed aantal producten dekken. Mede onder druk van de lokale overheid en de EEG ontstaan er steeds meer grote organisaties, waarmee wordt tegemoetgekomen aan de groeiende vraag naar Europese en zelfs wereldwijde coördinatie van het keuren en certificeren van producten. Hierdoor neemt de duidelijkheid voor de consument toe. Speciaal op gebied van bosbouw en papierproductie spelen de FSC en PEFC keurmerken een steeds grotere rol. Beide organisaties zien toe op het ecologish verantwoord verbouwen van bossen wereldwijd.

 


Kies de juiste papiersoort

Het is belangrijk om die papiersoort te selecteren die het best aansluit bij uw behoefte. Papier dat speciaal is geproduceerd voor inkjet, zal niet direct de beste resultaten geven bij laserprinten of kopiëren en andersom. Er zijn soorten die op gemiddelde waarden zijn geproduceerd en als zodanig breed inzetbaar zijn. In de productinformatie die bij elk artikel staat vermeld (klik op de button "meer informatie") ziet u direct voor welke toepassingen wij de betreffende soort garanderen. Twijfelt u over de toepasbaarheid van een specifieke soort, neem dan contact op met onze afdeling Klantenservice.

Opslag van papier
Het is belangrijk Bewaar papier bij voorkeur in de originele verpakking. Sla de pakken op in een droge ruimte met een constante temperatuur. Het buiten de verpakking bewaren van papier kan leiden tot storingen bij de verwerking! Laat papier altijd eerst acclimatiseren (wennen) in de verwerkingsruimte. Papier dat uit een koude auto komt en direct geopend en verwerkt wordt kan storing veroorzaken.

Vakjargon
Zoals elke industrie staat ook de papierwereld bol van de technische termen die vaak voor de gemiddelde gebruiker niet te begrijpen zijn. Wij vatten een aantal min of meer relevante termen voor u samen:

Gramgewicht - drukt het gewicht in grammen uit van een m2 papier. 80 grs papier is de standaard bij het officepapier. Het gramgewicht geeft een indicatie van de dikte en stevigheid van het papier. Vanaf 170 grs spreken we van karton.

Opdikking - is letterlijk de vermenigvuldigingsfactor waarmee vanuit het gramgewicht van het papier de absolute dikte in microns kan worden berekend. Dus 80 grs papier met een opdikking van 1.25 heeft een dikte van 100 micron. Afhankelijk van de gebruikte grondstoffen en het productieproces varieert de opdikkingsfactor van officepapier tussen de 1.10 en 1.35. Het ene 80 grs papier kan daardoor veel steviger aanvoelen en dikker zijn dan het andere. Opdikkend papier zal bovendien vaak betere verwerkingseigenschappen tonen.

Opaciteit - is de mate van doorschijnendheid van papier. Papier met een goede opaciteit zal vrij gesloten zijn en dus met name zeer geschikt voor meerbladige documenten of bijvoorbeeld tweezijdig kopiëren en printen.

Formatie - is de samenstelling van de papiermassa die kan worden beoordeeld door het papier tegen het licht te houden. Een goede formatie komt erop neer dat het papier aanzienlijk minder wolkerig is van samenstelling hetgeen positief uitwerkt op zowel de verwerking als de presentatie.

Looprichting -  papier wordt altijd eerst op rollen geproduceerd en daarna in vellen gesneden. Komt de lengte van het uiteindelijke papierformaat ook uit de lengte van de rollenbaan, dan spreken wij van langlopend papier. Komt de lengte van het uiteindelijke formaat uit de breedte van de papierbaan dan spreken we van breedlopend papier. Vrijwel altijd is A4 paper langlopend en A3 papier breedlopend. Voor de verwerking op de meest voorkomende machines/printers is dit ideaal en dus hoeft u zich over de looprichting van het papier niet druk te maken. In ons assortiment wordt de looprichting daarom niet apart vermeld.

Hoe wordt papier gemaakt
Reeds 2000 jaar geleden maakten de Chinezen een op papier gelijkend product. Aanvankelijk werd papier gemaakt van hennep, zijde, rijst en andere plantenvezels. Pas veel later maakte men papier van cellulose, dat uit hout werd gewonnen. Van cellulose en water werd een natte massa gemalen die met een zeef uit de z.g. kuip werd geschept. Het overtollige water liep weg uit de zeef en zo ontstond een vel papier, dat vervolgens werd gedroogd.
Vele jaren later, rond 1800, werd in Frankrijk een machinale papierzeef uitgevonden. In de loop van de eeuwen is het maken van papier weliswaar geïndustrialiseerd, maar in de basis berust het nog altijd op hetzelfde principe. Anno 2006 treft u in een papierfabriek een machine aan die niet zelden een afmeting heeft van 8 tot 10 meter in de breedte en 150 meter in de lengte. Volledig automatisch wordt de z.g. papierpulp aangebracht op een roterende zeef en vervolgens door een droogtunnel gevoerd, waarna het nog een aantal oppervlaktebehandelingen ondergaat die met name belangrijk zijn voor de verdere verwerking. De kwaliteitsbeheersing van papierfabrieken wordt volledig computer gestuurd en ruim 400 (1) tests worden continu uitgevoerd tijdens de productie. De snelheid van een papiermachine ligt gemiddeld rond de 75 km per uur! Al het door ons geleverde papier is met de grootste zorg geproduceerd en verpakt. Papier wordt gemaakt van zuivere cellulose en is als zodanig dus een natuurproduct. Als gevolg hiervan is papier gevoelig voor invloeden van buitenaf, zoals vochtigheid en temperatuur.